CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Aquest document contractual regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web www.Pedraforca.net, propietat de Fernando Gallego d’ara endavant, el proveïdor, www.Pedraforca.net o Pedraforca®.

L’acceptació d’aquest document implica que l’usuari:

– Vostè ha llegit, entès i entén l’anterior.
– És una persona major de divuit anys i amb raó suficient.
– Assumir totes les obligacions aquí descrites.

Aquestes condicions tindran un termini de validesa indefinida i s’aplicaran a tots els contractes realitzats a través de la pàgina web del prestador (www.Pedraforca.net).
El prestador informa que és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals s’envien els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions, sense afectar els béns i / o promocions que es van adquirir abans de la modificació de les condicions.

IDENTITAT DELS CONTRACTISTES

D’una banda, el proveïdor de la mercaderies contractades per l’usuari, Fernando Gallego amb domicili social al carrer de l’Avió, 15 1o 3o 17230 Palamós (Girona), NIF 36515705P i amb telèfon d’atenció al client: 699 340 338.
I d’altra banda, l’usuari que té tota la responsabilitat d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objectiu d’aquest contracte és regular la relació contractual de venda entre el prestador i l’usuari en el moment en què l’usuari accepti la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

La relació contractual de venda comporta el lliurament, a canvi d’un determinat preu, exposat públicament a través de la pàgina web, d’un producte o producte concret.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

L’usuari, amb la finalitat d’accedir als productes oferts pel proveïdor, facilitarà lliurement i voluntàriament les dades personals que se li exigeixin, que seran tractades d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) sobre protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i que es detalla en la política legal d’avís i privacitat d’aquest lloc web.

Una vegada acceptades les condicions de compra, s’informa que d’acord amb els requisits de l’article 27 de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

• 1 Clàusules Generals de Contractació.
• 2 Comandes d’enviament.
• 3 Dret de desistiment.
• 4 Reclamacions.
• 5 Força major.
• 6 Concurs.
• 7 Oferta Generalitats.
• 8 Preu i termini de validesa de l’oferta.
• 9 Despeses de transport.
• 10 Forma de pagament, despeses i descomptes.
• 11 Procés de compra.
• 12 garanties aplicables.
• 13 Garanties i devolucions.
• 14 Legislació aplicable i jurisdicció competent.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Llevat d’una estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR implicarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació realitzada per l’USUARI pot diferir de les del PRESTADOR si no ha estat acceptada expressament amb antelació i per escrit pel PRESTADOR.
Aquestes Condicions, juntament amb la Política de Privacitat i l’Avís Legal del Lloc Web, són les úniques condicions aplicables a l’ús del Lloc Web i a la compra dels productes a través d’ella i superen qualsevol altra condició. En conseqüència, l’Usuari que accedeix al Lloc Web i realitza la compra de productes a través del Lloc Web es compromet a presentar i vincular-se per aquestes Condicions, la Política de Privacitat i Avís Legal tal com s’ha redactat en el moment en què s’accedeix al Lloc Web.
Qualsevol Usuari que es registri al Lloc Web ha de tenir com a mínim divuit (18) anys d’edat.

2. COMANDES D’ENVIAMENT

Els enviaments es fan mitjançant servei de missatgeria.
Les despeses d’enviament inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) en tots els casos, però no hi ha altres impostos, taxes, aranzels o recàrrecs.

El lliurament dels articles s’entén com un enviament al domicili de l’usuari o a l’adreça especificada per l’USUARI durant el procés de comanda, limitant els relacionats a continuació com a zones de lliurament. O, en els punts de venda de www.pedraforca.net.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan no es faci el lliurament del producte o servei, ja que les dades facilitades per l’USUARI, falses, inexactes o incompletes. En aquests casos, el PRESTADOR retornarà el preu dels productes, però no les despeses d’enviament corresponents.

En els casos en què l’USUARI desitgi retornar voluntàriament els productes, és a dir, sense defectes ni irregularitats en aquests, es retornarà el preu dels productes, però no les despeses d’enviament corresponents.

El lliurament s’entendrà realitzat en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l’USUARI i l’usuari, o el delegat de l’usuari, hagi signat el document de recepció de lliurament.

En cas que l’USUARI rebi el paquet en mal estat, la recepció haurà de signar, però amb “reserva” és a dir, indicant el dany de l’embalatge, etc.
És responsabilitat de l’usuari verificar els productes en el moment de la recepció dels productes i exposar totes les advertències i reclamacions que es puguin justificar en el document de recepció de lliurament.

En el cas que el contracte no impliqui el lliurament físic de cap producte, sent aquests directament descarregats des del lloc web, el PRESTADOR haurà d’informar prèviament a l’usuari sobre el procediment que s’ha de seguir per fer aquesta descàrrega, per exemple, en els casos en què s’hagin comprat targetes regal.

A continuació detallem els preus i la nostra política d’enviament.

– Enviament gratuït per a comandes superiors a 25 Euros.
– Enviaments a la Península: 4,99 Euros
– Enviaments a les Illes Balears: 6,51 Euros

No tramitem ni enviem comandes a: Andorra, Canàries, Ceuta, Melilla i Portugal.

Un cop pagada, comprovada i processada la comanda, enviem el producte en un màxim de 24 hores i el termini de lliurament és de 3 a 5 dies hàbils, excepte en situacions excepcionals i / o causes derivades del servei de l’empresa de transport, i per tant non-Pedraforca.net.

L’empresa que ens ofereix el servei de transport és Correos Express, i podràs fer un seguiment del teu enviament en qualsevol moment.

3. DRET DE DESISTIMENT

L’usuari té els mateixos drets i terminis per procedir a la presentació de la devolució i / o reclamar els possibles defectes o defectes que el producte presenta, per als usuaris registrats en el cas dels USUARIS no registrats.

L’usuari té un termini de (15) quinze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte, per a la devolució del mateix (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març). Llevat que la devolució es fa per defectes en el producte, les despeses relacionades amb l’enviament de les devolucions seran suportades íntegrament per l’USUARI. El producte ha de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.

En cas que s’hagi adquirit un producte a través de la pàgina web de www.pedraforca.net i per procedir al procediment de devolució, s’haurà de fer per escrit i enviant un correu electrònic a info@pedraforca.net indicant les següents dades: nom i cognoms següents, domicili complet, número de telèfon, data d’hora i presencial, número de comanda, identificació del producte a retornar i motiu de la devolució.

www.pedraforca.net s’encarregarà de gestionar la recollida del producte d’acord amb les dades que ens ha facilitat prèviament. Els productes han de ser retornats en perfecte estat. La gestió de la sol·licitud de devolució es farà com a molt tard (15) quinze dies naturals després de la recepció dels productes. En aquests casos www.pedraforca.net reemborsarà al client totes les despeses de la compra original menys les despeses de la devolució (10 euros).

En els casos següents no es podrà aplicar el dret de desistiment:

• 1. Si el producte no entra en perfecte estat.

• 2. Si l’envasament del producte no són els originals o aquests no estan en perfecte estat. L’embalatge original ha de protegir el producte de manera que es rebi en perfecte estat, i queda prohibit l’ús de segells i cintes adhesives aplicades directament sobre ell.

• 3. Quan el producte està obert, no es pot demostrar que s’hi hagi aplicat.

• 4. Quan es tracta de productes personalitzats i/o “kits personalitzats” o aquells, que per raons d’higiene o altres excepcions legalment proporcionades, no són elegibles per al dret de desistiment.

 

Qualsevol devolució ha de ser comunicada al PRESTADOR, per això només li demanem que ens notifiqui per escrit per correu electrònic a info@pedraforca.net, indicant les dades necessàries per localitzar la compra.

Per la nostra banda, en el moment de rebre el seu correu electrònic, li notificarem, per un altre correu electrònic, la recepció de les mateixes, indicant el procés a seguir.

En aquest cas, haurà d’enviar els productes en perfecte estat, com a molt tard (15) quinze dies naturals després de la recepció dels productes. En aquests casos www.pedraforca.net reemborsarà al client totes les despeses de la compra original. No obstant això, l’USUARI assumirà el cost directe de la devolució dels productes.

L’usuari no podrà cancel·lar una comanda un cop confirmada.

4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’usuari consideri oportuna serà contestada al més aviat possible, podent fer-ho a les següents adreces de contacte:

Postal: www.pedraforca.net, Carrer de l’Avió, 15 – 1r-3r
Palamós 17230 (Girona)
Tel-fon: 699 340 338
Així mateix, qualsevol pregunta, suggeriment o comentari es pot adreçar al nostre departament d’Atenció al Client per correu electrònic a info@pedraforca.net, per telèfon al 699 340 338 (l’horari d’atenció al públic és:
• De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores.

DRET A NO ACCEPTAR UNA COMANDA

Pedraforca® pot cancel·lar qualsevol comanda confirmada o no acceptar una comanda, per les següents raons:

1. En cas d’error tècnic i/o un error tipogràfic en els preus o en la resta de dades dels productes continguts en el lloc web / Aplicació quan es va fer la comanda.
2. Per falta de disponibilitat.
3. Quan els sistemes de seguretat indiquin que la comanda pot ser fraudulenta.
4. Quan hi hagi motius per indicar que el client és menor d’edat.
5. Quan Pedraforca® no hagi pogut lliurar la comanda a l’adreça facilitada pel client.
6. Si hi ha un atac informàtic, virus o qualsevol esdeveniment que estigui fora del control raonable (força major) del Pedraforca®.
7. En cas d’error en el pagament.
En aquests casos, Pedraforca® devolució íntegra de les quantitats que s’han abonat d’acord amb l’apartat 14: “Garanties i devolucions”.

5. FORÇA MAJOR

En el cas que, en circumstàncies de força major, un producte no estigui disponible un cop realitzada la compra, Pedraforca® informarà l’Usuari per correu electrònic del total o, si escau, de cancel·lació parcial de la comanda. La cancel·lació parcial de la comanda no dóna dret a la cancel·lació de tota la comanda, sense perjudici de l’exercici del dret de desistiment que correspongui a l’USUARI d’acord amb el que estableixen aquestes Condicions. Pedraforca® no es responsabilitza dels retards en els lliuraments de comandes, ni de la incapacitat de col·locar-les quan la causa sigui deguda al cas de força major, i per tant fora del nostre control.

Entre altres causes, entenem que hi ha força major en els següents casos, però sense limitació: accidents; vagues; revoltes terroristes, amenaces o atacs; incendi o explosió; causes meteorològiques o desastres naturals com tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia; problemes fora de nosaltres en sistemes de transport o telecomunicacions. En la mesura del possible, un cop acabada la causa d’impossibilitat o retard, Pedraforca® farà tot el possible per reprendre les seves activitats comercials i poder complir amb les seves obligacions i enviaments.

6. COMPETÈNCIA

L’usuari no podrà cedir, cedir ni transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.
Si es manté nul·la o incomplint alguna disposició d’aquests termes, la validesa, legalitat i rendiment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni seran modificades de cap manera.
L’usuari declara haver llegit, conegut i acceptat aquestes Condicions Generals en la seva totalitat

7. OBJECTE DEL CONTRACTE

Totes les vendes i lliuraments realitzats pel PRESTADOR estaran subjectes a aquestes Condicions Generals.
No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial del Pedraforca® o aquí estipulat, llevat que s’acordi expressament per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, prevaldran aquests acords particulars. Atesos els continus avenços tècnics i millores de producte, el PRESTADOR es reserva el dret de modificar les seves especificacions respecte a la informació facilitada en la seva publicitat, fins que afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions també seran vàlides en el cas que, per qualsevol motiu, es veu afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

 

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus indicats per a cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que es puguin aplicar. Aquests preus, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen l’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviament o qualsevol altre servei addicional i annexos al producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats a la pàgina web i s’expressaran en la moneda de l’EURO.

L’usuari assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes pot variar en temps real.

Abans de fer la compra podràs consultar en línia totes les dades del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, despeses, descomptes, impostos i la compra total. Els preus poden canviar diàriament mentre no es fa la comanda. Els productes es vendran al preu indicat, estant vigent el que es recull en el moment de la confirmació de la comanda per part de l’USUARI.

Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de producte com si no.

Qualsevol pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’un albarà. En cas que l’USUARI requereixi una factura a nom de l’USUARI haurà d’indicar en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura s’enviarà juntament amb el producte adquirit, així com en PDF a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon d’atenció al client del PROVEÏDOR: 699340338 o per correu electrònic al info@Pedraforca.net

9. DESPESES DE TRANSPORT

Els preus no inclouen despeses d’enviament o comunicació, despeses d’instal·lació o serveis addicionals, llevat que s’acordi expressament per escrit.
Els ports es calcularan en el moment de guardar la cistella o pressupost, tal com es calcula pel pes dels productes i per l’adreça de lliurament.

Despeses d’enviament:
Enviament gratuït per a comandes superiors a 35 Euros.
– Enviaments a la Península: 4,99 Euros
– Enviaments a les Illes Balears: 6,51 Euros

No tramitem ni enviem comandes a: Andorra, Canàries, Ceuta, Melilla i Portugal.

 

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

 

El nostre sistema de pagament, està protegit per garantir la seguretat en les teves transaccions. Pots pagar amb targeta de crèdit o dèbit mitjançant la passarel·la de pagament Stripe.

Un cop afegit tots els productes a la cistella de compra i hagis seleccionat el mètode d’enviament, et mostrarem tots els mètodes de pagament disponibles per a la zona de destinació que hagis seleccionat.

Per als pagaments amb targeta de crèdit o dèbit, s’utilitza el sistema de seguretat ‘Secure Socket Layer’ (SSL), que permet xifrar la informació bancària a la xarxa.

 

 

Els articles ja inclouen l’IVA?

Per als clients de la Unió Europea: D’acord amb les lleis dels membres de la Unió Europea, Pedraforca.net està obligada a carregar les despeses de l’IVA a totes les comandes que s’enviïn dins del territori de la Unió Europa. El preu de cada article ja inclou l’IVA. Excepte les Illes Canàries, Ceuta i Melilla, que no s’aplica l’IVA a les comandes realitzades pels clients d’aquestes zones.

Hi ha despeses d’enviament extres no indicades a la pàgina web?

No, les úniques despeses d’enviament seran notificades a la cistella de compra.

 

11. PROCÉS DE COMPRA

Per procedir a la compra del producte, l’USUARI, que ha de tenir més de divuit (18) anys d’edat, ha de seleccionar el producte que vol adquirir i afegir-lo a la Cistella. Un cop finalitzada la selecció de productes adquirits, l’usuari haurà de fer clic a la icona “Ordre de lloc”. A continuació, s’indicaran els productes seleccionats per a la compra i l’USUARI haurà de seleccionar entre les opcions disponibles per a l’enviament dels productes a l’adreça indicada i la forma de pagament dels mateixos. Finalment, l’usuari ha de prémer la icona “Ordre complet”.
Les dades facilitades a www.pedraforca.net a través del formulari corresponent són elements identificadors i habilitadors per accedir i fer compres i són personals i intransferibles.

12. GARANTIES APLICABLES

Tots els nostres productes tenen una garantia de dos (2) anys d’acord amb els criteris i condicions descrits en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries sempre que el dany o defecte sigui imputable a nosaltres.

Per tant, si el producte és defectuós, serà El Pedraforca® qui s’encarregarà de recollir-lo i canviar-lo pel correcte tenint cura dels costos associats a aquesta devolució i intercanvi.

Per gestionar la incidència necessitem que ens ho comuniqui per correu info@pedraforca.net indicant:

El motiu de l’incident, el número de comanda (imprescindible per localitzar la compra), la butlleta d’embalatge del mateix i les fotos del producte danyat o erroni que podem avaluar la situació. En el cas d’un producte electrònic en què l’usuari hagi introduït dades personals és obligació de l’usuari retornar el producte sense cap informació, contingut o dades personals que l’identifiqui o pugui identificar-se inclosos tercers. Per exercir el dret de garantia, haurà de tenir justificant de compra o embalatge.

Un cop rebuda aquesta informació, ens posarem en contacte amb l’usuari per explicar els passos a seguir. Ens ha d’informar de la falta de conformitat del producte en el termini de quinze dies des del dany. En cas que no sigui objectivament possible substituir el producte per un altre de la mateixa classe, el Pedraforca® procedirà a la devolució del preu del mateix.

És important que sàpigues que la nostra garantia no cobreix:
• (a) Ús negligent o violent del producte.
• b) Danys derivats de la manipulació o intervenció del producte.
A més, és igualment important que segueixi en tot moment les possibles instruccions d’ús o instal·lació dels productes que proporcionem, i en cas de dubte, ha de posar-se en contacte amb nosaltres per correu electrònic a info@pedraforca.net per obtenir assessorament sobre l’ús del producte.
Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari en la seva descripció. Tots tenen un període de garantia de dos anys.

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels productes oferts respondrà als següents articles basats en la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties de venda de béns de consum:

I) Conformitat dels productes amb el contracte

1. Llevat que s’estableixi el contrari, els productes s’entendrà d’acord amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits següents, llevat que, en les circumstàncies del cas, qualsevol d’ells no sigui aplicable:
S’ajusten a la descripció feta per Pedraforca®.
Són aptes per a les finalitats a les quals es pretenen productes d’un mateix tipus.
Són aptes per a qualsevol ús especial que requereixi l’usuari quan l’hagi donat a conèixer a Pedraforca® en el moment de la finalització del contracte, sempre que hagi admès que el producte és adequat per a aquest ús.
Presenten la qualitat i el rendiment habituals d’un producte del mateix tipus que l’usuari pot esperar amb raó, tenint en compte la naturalesa del producte i, si escau, les descripcions sobre les característiques específiques dels productes elaborats per Pedraforca®.

Pedraforca® descriu els detalls, característiques tècniques i fotografies dels productes aportats pel fabricant dels mateixos, perla qual cosa no està vinculat per aquestes declaracions públiques.

2. La responsabilitat no es farà per les inconformitats que l’usuari conegui o no pugui ignorar en el moment de la finalització del contracte o que s’originin a partir de materials subministrats per l’usuari.

II) Responsabilitat del PRESTADOR

Pedraforca® serà responsable davant l’usuari de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. Pedraforca® l’usuari el dret a substituir-lo, a la reducció de preu i a l’extinció del contracte.

III) Reparació i substitució de productes

Si el producte no s’ajusta al contracte, l’USUARI pot optar per requerir la reparació o substitució del mateix, llevat que una d’aquestes opcions sigui impossible o desproporcionada. Des del moment en què l’usuari comunica a Pedraforca® l’opció escollida, ambdues parts han de complir-la. Aquesta decisió de l’USUARI entén sens perjudici del que disposa l’article IV següent en els casos en què la reparació o substitució no aconsegueixi que el producte s’ajusti al contracte.
Qualsevol forma de sanejament imposada al Pedraforca® costos que, en comparació amb l’altra forma de sanejament, no són raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi ha falta de conformitat, la rellevància de la falta de conformitat i si la forma de sanejament alternatiu es podria dur a terme sense grans molèsties per a l’USUARI.

IV) Normes de substitució de productes

La substitució s’ajustarà a les regles següents:
• a) Seran gratuïts per a l’USUARI. Aquest de forma gratuïta inclourà les despeses necessàries per fer front a la falta de conformitat dels productes amb el contracte, en particular les despeses d’enviament, així com les despeses relacionades amb el treball i els materials.
• b) Es duran a terme en un termini raonable i sense grans molèsties a l’usuari, tenint en compte la naturalesa dels productes i la finalitat que tenia per a l’USUARI.
• (c) La substitució suspèn els terminis a què es refereix l’article VII des de l’exercici de l’opció fins al lliurament del nou producte. En qualsevol cas, el segon subparat de l’article VII s’aplica al producte substitut.

• d) Si la substitució no aconsegueix que el producte s’ajusti al contracte, l’USUARI pot requerir la reparació del mateix, dins dels límits establerts en l’article IV(2), o la reducció del preu o extinció del contracte en els termes dels articles V i VI. L’usuari no pot requerir la substitució en el cas de productes no despeses, ni en el cas de productes de segona mà.

VI) Criteris de reducció de preus
La reducció de preu serà proporcional a la diferència entre el valor que el producte hagués tingut en el moment del lliurament si hagués pactat amb el contracte i el valor que el producte realment lliurat tenia en el moment del lliurament.

VII) Terminis
• 1. Pedraforca® responsable de les faltes de conformitat que es manifesta en un termini de dos anys des del lliurament. A excepció de la prova en contra, és presumix que les manca de conformitat que es manifesta en el sis sis mesos posterior al lliurament ja existien quan el producte es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb el producte natural o la naturalesa de la manca de conformitat.

• 2. Excepte per prova en contra, el lliurament s’entén feta el dia que figura a la factura o etiqueta de compra, o a l’albarà de lliurament corresponent si aquest fos posterior.
• 3. L’acció per reclamar el compliment del qual els articles anteriors preveuen prescriu a la tapa de dos anys des del lliurament del producte.
• 4. L’usuari ha d’informar Pedraforca® del manca de conformitat en el termini de dos mesos des que tindrà coneixement d’ella. A excepció de prova contra, s’entendà que la comunicació de l’usuari ha tingut lloc dins del termini establert.

VIII) Acció contra el productor
Quan l’usuari ho trobi impossible o té una càrrega excessiva per anar a Pedraforca® per falta de conformitat dels productes amb el contracte de venda pot reclamar directament al productor per tal d’obtenir la substitució o reparació del producte.
Amb caràcter general, i sense perjudici del fracàs del productor per cessar, en els mateixos terminis i condicions establerts pel Pedraforca® el productor serà responsable de la inconformitat en què es relacioni amb l’origen, la identitat o la idoneïtat dels productes, d’acord amb la seva naturalesa i finalitat i les normes que els regeixin.
Productor, fabricant d’un producte o de l’importador del mateix en el territori de la Unió Europea o de qualsevol persona que es presenti com a tal indicant en el producte el seu nom, marca o un altre signe distintiu. Qui hagi respost a l’USUARI tindrà el termini d’un any per repetir responsable de la no conformitat. Aquest termini es calcularà a partir del moment en què es va completar el sanejament.

14. Legislació aplicable i jurisdicció
Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en el que no s’estableix expressament. El PRESTADOR i l’usuari es comprometen a presentar qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de la prestació dels productes o serveis subjectes a aquestes Condicions dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.
En el cas que l’USUARI disposa del seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més propers a la població de Girona (Espanya).